Inleiding


De debiteuren en facturen die in Planaday staan kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in Snelstart.


Voorbereiding voor Snelstart

Letop: Om gebruik te kunnen maken van Snelstart exports moet "Financieel" actief zijn in Planaday. Ga hiervoor naar "Beheer" en kies voor "Algemeen" bij "Financieel".


Vul meteen hier het grootboekrekening in voor debiteuren en voor de omzet. Tevens kan hier het aantal vervaldagen worden ingevuld welke standaard geldt voor alle klanten. Dit kan per klant worden gewijzigd.


Per klant en andere velden

Indien grootboekrekening anders is bij een bepaalde klant/bedrijf kun je dit per klant/bedrijf wijzigen. Ga hiervoor naar de klant en zorg dat je in het "wijzig"-scherm bent van een klant. Omdat "Financieel" actief is, is er een extra tabblad "Financieel". Klik hierop.


Standaard is hier grootboekrekening ingevuld welke in beheer is ingesteld, dit is hier optioneel te wijzigen.

Per klant kun je meteen ook andere velden vullen bij "Financieel". Denk hierbij aan bankgegevens, kredietlimiet etc. Zo is het van belang dat alle gegevens worden ingevuld indien de klant incasso heeft. Zodra een klant incasso heeft zijn er bepaalde regels. Raadpleeg hiervoor altijd de handleiding bij Twinfield.


Exporteren Planaday en importeren in Snelstart


Het exporteren van debiteuren en/of facturen die in Planaday staan, staan klaar bij "Financieel -> Exports". Klik hierop en klik vervolgens op "Exports".Als "Financieel" actief is, dan staan hier ook de exports klaar voor onder andere Snelstart.

Kies voor "Genereer" naast de export die je wil hebben. Vooralsnog heb je de keuze voor "Debiteuren" welke een exceldocument genereert en een export voor "Facturen" welke een CSV genereerd. Deze kunnen in Snelstart worden geïmporteerd. Raadpleeg de documentatie bij Snelstart wat hiervoor precies moet gebeuren.