Inleiding


De debiteuren en facturen die in Planaday staan kunnen eenvoudig worden geïmporteerd in ExactOnline. Hiervoor moet je 2 bestanden exporteren in Planaday.

Voorbereiding voor ExactOnline


In de export voor facturen wordt in kolom 'Account' het Extern debiteur code' gebruikt bij bedrijf. Vul deze voor ieder bedrijf in. Deze wordt standaard NIET gevuld bij Planaday.


De VatCodes die worden gebruikt in kolom L kunnen gedefinieerd worden via "Beheer -> financieel -> BTW codes'. Daar vul je voor alle BTWwaardes de code in die jij in ExactOnline gebruikt.


Let op: Om gebruik te kunnen maken van ExactOnline exports moet "Financieel" actief zijn in Planaday. Ga hiervoor naar "Beheer -> instellingen" en kies voor "Algemeen" bij "Financieel". Vul meteen hier het grootboekrekening in voor debiteuren en voor de omzet. Tevens kan hier het aantal vervaldagen worden ingevuld welke standaard geldt voor alle nieuw in te voeren klanten. Dit kan per klant worden gewijzigd.

Dit betekend expliciet dat alle eerdere toegevoegde bedrijven de standaard waarde hebben of die je had ingevoerd.


Per klant en andere velden

Indien grootboekrekening anders is bij een bepaalde klant/bedrijf kun je dit per klant/bedrijf wijzigen. Ga hiervoor naar de klant en zorg dat je in het "wijzig"-scherm bent van een klant. Omdat "Financieel" actief is, is er een extra tabblad "Financieel". Klik hierop.


Standaard is hier grootboekrekening ingevuld welke in beheer is ingesteld, dit is hier optioneel te wijzigen.

Per klant kun je meteen ook andere velden vullen bij "Financieel". Denk hierbij aan vervaldagen, extern debiteur code etc.


Exporteren in Planaday en importeren in ExactOnline


Het exporteren van debiteuren en/of facturen die in Planaday staan, staan klaar bij "Financieel -> Export".

Kies voor "Genereer" naast de export die je wil hebben. Vooralsnog heb je de keuze voor "Debiteuren" welke een exceldocument genereert en een export voor "Facturen" welke een CSV genereerd. Deze kunnen in Exactonline worden geïmporteerd. Raadpleeg de documentatie bij Exactonline wat hiervoor precies moet gebeuren.