Facturatie is enkel van toepassing indien je deze optie aan hebt staan bij ‘instellingen’ (in te stellen bij 'beheer' -> 'financieel' -> 'algemeen'). 


Scenario's facturatie


Er zijn 2 scenario's mogelijk bij factureren.


  1. Vooraf factureren. Bij deze optie (in te stellen bij 'beheer' -> 'financieel') kan er zodra een cursist is ingepland een factuur worden aangemaakt.

  2. Achteraf factureren. Bij deze optie kan er gefactureerd worden zodra de presentie van een cursist is verwerkt. De mensen die niet aanwezig waren of waarvoor een voucher aanwezig is (korting op welke manier dan ook) worden automatisch verwerkt en worden ook op de factuur getoond.


Afbeelding: Stel in of je vooraf of achteraf wil factureren

Prijsstelling, prijs factuur en factuurregels uitleg


Afbeelding: Eerste cursus heeft een prijs per dagdeel. De andere cursussen hebben prijs per cursus. 


Van te voren bepaal je zelf hoe je gaat factureren:


  • Per cursist per cursus
  • Per cursist per dagdeel
  • Per gehele cursus


Factureren per cursist per cursus


Een cursus kan één prijs hebben voor de gehele cursus per cursist. Dat stel je in bij de cursus(sjabloon) bij 'financieel' (bij prijs per cursist). En je zet 'Genereer factuurregel per' op 'cursus'


Afbeelding: Hier is de cursus factuurregel ingesteld per cursus. Vul wel een 'prijs per cursist' in.


Factureren per cursist per dagdeel 


Een cursus kan ook een prijs hebben per dagdeel. Dit moet je dan per dagdeel instellen.

Eerste dagdeel is bijvoorbeeld 100 euro en de andere 50 euro.
De cursist wordt dan ook per dagdeel gefactureerd met 2 regels in een factuur.
Je zet dan 'Genereer factuurregel per' op 'per dagdeel'.


Let op: Zodra je deze instelling hebt gebruikt, geef dan iedere dagdeel dan ook een apart prijs!


Let op: De cursus moet op 'afzonderlijk' staan en niet 'aantal'. Anders kun je geen aparte prijzen invoeren.


Afbeelding: hier is de cursus ingesteld per gevolgd dagdeel. Ieder dagdeel heeft dan zijn eigen prijs.


Factuurregels na presentie pas te factureren (achteraf factureren)


Indien je kiest voor 'achteraf' factureren zul je bij bedrijf en bij cursist factuurregels kunnen tegenkomen. Dit zijn regels die aangemerkt zijn met 'proforma' label. 


Deze regels kunnen pas definitief worden gefactureerd als de presentie ook is verwerkt. 


Afbeelding: Deze factuurregels zijn gegenereerd, maar pas te factureren als de presentie is verwerkt.


Factureren per cursus (afkoop)


Een cursus kan ook een prijs hebben voor de gehele cursus. Het maakt dan ook niet uit hoeveel cursisten er worden ingepland. Hier zitten enkele voorwaarden aan en je moet enkele zaken (stappen) ondernemen.


Dit wordt in het volgende artikel beschreven: 'Hoe kan ik factureren per cursus (afkoop)'.
Volgende stap


Volgende stap is factuur maken of genereren. Lees hier verder