Een certificaat maak je doorgaans op basis van een cursus die is gevolgd. 


Minimale eisen

  • een ingeplande cursus
    • waarbij ingesteld is dat er een certificaat beschikbaar is zie ook dit artikel
  • tenminste één ingeplande cursist


Werkwijze

  1. Ga naar de betreffende cursus
  2. Klik op button 'Maak documenten'. 
  3. Zie verder dit artikel


Ook handig!


Je kunt één en ander ook automatiseren. Dus automatisch een certificaat maken als de cursus is geweest. Zie ook dit artikel


Voorbeeld certificaat