Een presentielijst kan worden gemaakt per dagdeel van een cursus. 


Minimaal nodig


  • Ingeplande cursus
  • Tenminste één ingeplande cursist
  • Presentielijst gekoppeld aan cursus (via communicatiesjablonen)


Werkwijze

  • Ga naar de betreffende cursus
  • Klik op printer om presentielijst te printen, zie ook dit artikel


VoorbeeldTips