Iedere cursus die je inplant is direct zichtbaar in de portalen (mist dit ook zo ingesteld). Cursisten die toegang hebben tot cursistenportaal of contactpersonen die toegang hebben tot klantenportaal kunnen zich hiervoor aanmelden.


Voorwaarden:


  • Toegang tot portaal
  • Cursus is gesloten en gekoppeld aan eigen bedrijf
  • Cursus is in de toekomst


Voor het inplannen van een cursus is het standaard voor de cursist en/of contactpersoon dat alle dagdelen zijn geselecteerd bij het inplannen. 

Optioneel kun je in Planaday opgeven of die standaard 'geen' moet zijn of 'maximaal' één dagdeel (bijvoorbeeld voor VCA oid). 


Hoe het werkt in de portalenZodra een contactpersoon een cursist of een cursist zichzelf wil inschrijven via een portaal kun je aangeven of alle dagdelen standaard aangevinkt zijn, deze allemaal niet aangevinkt zijn of dat je maar één dagdeel mag kiezen.


Instellen


  • Ga hiervoor naar cursus(sjabloon) en kies voor tabblad 'portalen'. 
  • Kies per portaal welke voorkeur je hebt
  • Klik op 'opslaan'.


Standaard is 'standaard allen' geselecteerd. 


Let op: Indien je een cursussjabloon instelt op een andere waarde wordt iedere ingeplande cursus ook hierop ingesteld.
Zie ook