Beschikbaar vanaf versie: 2.40.6


Belangrijk

Aanpassingen aan een cursussjabloon worden NOOIT doorgevoerd naar cursussen die reeds ingepland zijn aan de hand van het cursussjabloon! Dit om te voorkomen dat cursussen zomaar worden aangepast.


Instelling dagdelen


Bij bestaande of nieuwe cursussjablonen heb je 2 keuzes voor wat betreft dagdelen. Dit zijn:
 1. Genereren (aantal) dagdelen
 2. Zelf dagdelen (afzonderlijk) toevoegen inclusief taken & materialen


Dit is de pagina waarin je de keuze maakt of de dagdelen afzonderlijk aangemaakt moeten worden of gegenereerd worden


Optie 1: Genereren aantal dagdelen

Indien je de keuze maakt om te kiezen voor aantal, dan kun je opgeven uit hoeveel dagdelen de cursus bestaat. Hierin heb je de mogelijkheid om een (generieke) naam aan de dagdelen te geven welke gegenereerd worden bij het inplannen.


Bij deze mogelijkheid geef je enkel het aantal van de dagdelen op, maar kun je geen taken en materialen koppelen aan de dagdelen.


Optie 2: Zelf dagdelen afzonderlijk toevoegen

Bij de keuze van afzonderlijke dagdelen heb je de mogelijkheid ieder dagdeel die je toevoegt een naam te geven. Tevens kun je taken en materialen definiëren welke bij het inplannen mee worden genomen.
Daarnaast kun je bepalen per dagdeel of er code95 van toepassing is (indien actief)


Dagdeel toevoegen

Ga naar de betreffende cursus (bijv. BHV Basis) en kies voor 'Dagdeel toevoegen' 

 • Vul een naam in, bijv. 'Theorie'
 • Kies voor tabblad ‘Algemeen’ (is al gekozen)
  • Vul een algemene begintijd in, bijv. 09:00
  • Vul een algemene eindtijd in, bijv 17:00
 • Kies voor tabblad ‘Omschrijving’.
  • Vul een omschrijving in, bijv. 'Theoriedag waarin je theorie van de BHV-basis leert'.
 • Klik op ‘Opslaan’ om het dagdeel op te slaan.

Het dagdeel is nu opgeslagen en je komt meteen in dit dagdeel waarin je verder kunt.


Dit is een overzicht van een cursussjabloon waar je de mogelijkheid hebt om dagdelen toe te voegen


Automatisering toevoegen aan dagdeel

Vanaf december 2020 is het ook mogelijk om automatiseringen toe te voegen aan een dagdeel. De volgende acties zijn mogelijk:

 • Communicatie versturen
 • Document (zoals een certificaat) genereren
 • Een taak maken
 • Webhook aanroepen


Zie deze pagina voor meer uitleg


Taak toevoegen aan dagdeel

Volg de volgende stappen zodra je een dagdeel aangemaakt hebt bij een cursus(sjabloon):
 • Klik op ‘Taak toevoegen’ om een taak toe te voegen
  • Kies bij ‘Beschikbare taken’ een taak die je eerder aangemaakt hebt
  • Klik op: ‘Overnemen’
  • De gegevens die je eerder ingevoerd hebt worden nu getoond
  • De gegevens kun je optioneel wijzigen
  • Klik op ‘Opslaan’

Het is ook mogelijk om hier meteen een nieuwe taak toe te voegen als deze nog niet in je lijst stond:

 • Vul bij ‘Naam’ een naam in, bijv. ‘Instructeur regelen’
 • Vul bij ‘Wanneer uitvoeren?’ in hoeveel dagen voorafgaand of naderhand je van deze taak een melding wil krijgen als je deze cursus ingepland hebt
 • Geef aan of de taak verplicht is
 • Geef aan of de taak direct toegewezen moet worden aan een medewerker
 • Geef aan of er een eindverantwoordelijke is (en zo ja, wie)
 • Geef aan of deze nieuwe taak die je toevoegt in je algemene lijst van taken moet komen, kies dan 'Ja'
 • Klik op tabblad ‘Werkinstructies’ en vul optioneel een werkinstructie toe
 • Klik op tabblad ‘Notities’ en vul optioneel een werkinstructie toe
 • Klik op 'Opslaan'

De taak die je nu toegevoegd hebt, komen tevoorschijn in je dashboard zodra je een cursus inplant en het verplicht is dat deze taak gedaan wordt.


Nadat je een dagdeel hebt aangemaakt, kun je hier optioneel materialen of taken aan toevoegen


Je kunt er voor kiezen om een bestaande taak over te nemen, of om een nieuwe taak te genereren


Materiaal toevoegen aan dagdeel

Volg de volgende stappen zodra je een dagdeel aangemaakt hebt bij een cursus(sjabloon):

 • Klik op ‘Materiaal toevoegen’
  • Klik bij ‘Beschikbare materialen’ voor een materiaal die je eerder aangemaakt hebt
  • Klik op: ‘Overnemen gegevens’
  • De gegevens die je eerder ingevoerd hebt worden nu getoond
  • De gegevens kun je optioneel wijzigen
  • Klik op ‘Opslaan’

Het is ook mogelijk om hier meteen een nieuw materiaal toe te voegen als deze nog niet in je lijst stond:

 • Vul bij ‘Naam’ een naam in, bijv. ‘lesboeken’
 • Vul een code in als je dat makkelijk vindt
 • Vul in hoeveel je er nodig hebt
  • Of kies dat dit flexibel is aan de hand van het aantal cursisten
 • Klik op tabblad 'Prijzen' (is al gekozen) en vul indien nodig de prijzen in en kies of dit gefactureerd moet worden
 • Klik op tabblad ‘Omschrijving’ en vul optioneel een omschrijving toe.
 • Geef aan of deze nieuwe taak die je toevoegt in je algemene lijst van taken moet komen, kies dan 'Ja'
 • Klik op ‘Opslaan’ om deze op te slaan


De taken en materialen die je nu toegevoegd hebt, komen tevoorschijn in je dashboard zodra je de cursus ‘BHV basis’ inpland en het tijd is dat deze taak gedaan wordt.

Je kunt nu meerdere dagdelen toevoegen aan de opleiding ‘Basis BHV’. Voeg bijvoorbeeld ook nog een dagdeel 'Praktijk' toe aan deze cursus, waaraan je ook 1 of meerdere taken & materialen toevoegt.


Je kunt er voor kiezen om een bestaande taak over te nemen, of om een nieuwe taak te genereren


Per dagdeel optioneel andere kleur

Iedere cursus kun je een eigen kleur geven, dat maakt een overzicht in een kalender overzichtelijk. Het is ook mogelijk om ieder dagdeel een aparte kleur te geven, bijvoorbeeld om aan te geven dat dit een examen betreft. Ga hiervoor naar de betreffende cursus(sjabloon) en bewerk het dagdeel welke je een andere kleur wil geven. Onderaan kun je kiezen voor 'andere kleur', als je die aanklikt, kun je de kleur kiezen.
Per dagdeel andere instelling

Ieder dagdeel dat je toevoegt aan een cursus(sjabloon) kan enkele instellingen hebben. Denk hierbij aan:


 1. Zichtbaarheid in agenda's
 2. Zichtbaar in Publieke API
 3. Zichtbaar in Klanten- en/of cursistenportaal


Dit kun je per dagdeel instellen.Tips:

 • Je kunt ook een lijst met taken of materialen importeren met Excel. Dit is handig en snel als je meerdere items in één keer toe wil voegen. Zie ook deze pagina
 • Voeg meer taken toe die je regelmatig, maar niet altijd nodig hebt. Je kunt achteraf makkelijker en sneller een taak verwijderen dan er één toevoegen

Bekijk ook eens de volgende artikelen:

De volgende zaken zijn optioneel in te stellen als deze actief zijn in jouw Planaday omgeving:

 • Financiële gegevens (kosten per cursist etc)
 • Taken per dagdeel toevoegen, zie hier
 • Materialen per dagdeel toevoegen, zie hier
 • Code95 per dagdeel, zie hier
 • Dagdeel wijzigen in E-learning, zie hier
 • SOOB, zie hier