De volgende business rules gelden voor een cursus.


Deze regels zijn bepaald om duidelijkheid te geven waarom bepaalde functionaliteiten niet (meer) werken of waarom bepaalde zaken niet meer uitgevoerd kunnen worden.


Letop: deze zijn actief vanaf versie 3.0


Business rules voor cursus

Financieel (Factuurregels voor cursisten)


 • Open cursus

  • Zodra cursisten zijn ingepland is het niet meer mogelijk om:

   • Te wisselen tussen Open, Gesloten, Facturatie per cursus, Facturatie per dagdeel

   • Als je cursisten uitplant kan dit weer wel

   • De prijzen aan te passen van:

    • Cursus

    • Dagdelen

    • Materialen

   • Kun je geen materialen meer verwijderen, toevoegen of wijzigen

  • Facturatie per cursus (niet per dagdeel) → 1 factuurregel per cursist (ongeacht aantal dagdelen)

   • Dagdelen toevoegen hebben geen invloed 

  • Facturatie per dagdeel → 1 factuurregel per dagdeel per cursist

 • Gesloten cursus

  • Zodra bedrijf is gekoppeld is het niet meer mogelijk om:

   • Te wisselen tussen Open, Gesloten, Afkoop, Facturatie per cursus, Facturatie per dagdeel

   • Als je bedrijf loskoppelt kan dit weer wel

   • De prijzen aan te passen van:

    • Cursus

    • Dagdelen

    • Materialen

   • Kun je geen materialen meer verwijderen, toevoegen of wijzigen

  • Afkoop  → 1 regel (per gekoppeld bedrijf) in bedrijf_materiaal (bij koppelen van eerste cursist van bedrijf x)

   • Optioneel 1 factuurregel per cursist (0 euro factuur regel) wordt gevraagd bij cursist inplannen of je deze wil maken

  • Facturatie per cursus (niet per dagdeel) → 1 factuurregel per cursist (ongeacht aantal dagdelen)

   • Dagdelen toevoegen of verwijderen hebben geen invloed

  • Facturatie per dagdeel → 1 factuurregel per dagdeel per cursist


Andere regels, voorwaarden of beperkingen voor cursus


 • Zodra een cursus is ingepland zonder cursisten:
  • Is alles nog te wijzigen, ook de prijs, status en open/gesloten
  • Kun je dagdelen toevoegen, wijzigen en verwijderen
  • Is er nog geen presentielijst te zien op de dagdelen waarop geen cursisten zijn ingepland
 • Zodra tenminste 1 cursist is ingepland op een cursus is het niet meer mogelijk:
  • Om de prijs te wijzigen van:
   • Cursus
   • Materialen
  • Van open naar gesloten of andersom te wijzigen
  • Kun je nog wel dagdelen toevoegen