Aanvragen kunnen via diversen kanalen in Planaday worden geplaatst. 

De volgende mogelijkheden zijn er momenteel:

 • Via API (optioneel wordpress plugin)
 • Via portalen
 • Via webinschrijvingen
 • Via partner Springest

Diagram boeken cursus (extern)

In bovenstaande diagram is goed te zien dat een cursus (indien zo opgegeven) via verschillende (externe) kanalen zichtbaar kan zijn. Zodra zo'n inschrijving binnenkomt, kun je deze bij 'openstaande aanvragen' verwerken. Daar is ook zichtbaar via welk extern kanaal deze is binnengekomen.


Overzicht openstaande aanvragen

Het overzicht van alle aanvragen staat bij cursussen -> openstaande aanvragen

Zodra deze is gekozen krijg je een overzicht van alle aanvragen die nog verwerkt moeten worden.


Overzicht van openstaande aanvragen


Acties

Er zijn per aanvraag de volgende acties beschikbaar:

 • Controleer de cursist
 • Bekijk de ingeplande cursus
 • Bekijk de cursist
 • Aanvraag verwijderen


Controleer cursist

Na het klikken op controleer-button komt er een nieuwe pagina waarin de cursist wordt getoond en waarin de cursist omgezet kan worden in een werkelijke cursist welke toegevoegd wordt aan Planaday. Controleer in het scherm de gegevens.


Er zijn 3 opties:
Op basis van diversen gegevens is al 1 optie als voorkeur geselecteerd.


 1. Nieuwe cursist & bedrijf
 2. Nieuwe cursist, koppel aan bestaand bedrijf
 3. Bestaande cursist, bestaand bedrijfNieuwe cursist & bedrijf

Als het een nieuwe cursist betreft kies dan voor die optie en klik op accepteren. Hierna kun je de inschrijving verwerken.


Nieuwe cursist, koppel aan bestaand bedrijf

Het is ook mogelijk om de cursist als nieuwe cursist toe te voegen aan een reeds bestaande bedrijf.

Dit scherm probeert op basis van enkele gegevens een match te maken.


Bestaande cursist, bestaand bedrijf

Het is ook mogelijk om de cursist als bestaande cursist op te slaan.


Achteraf is het altijd mogelijk om een cursist nog te wijzigen of onder een bedrijf te hangen of te verplaatsen. Zie ook dit artikel


Bekijk inplande cursus


Kies voor het boek-icoon om de cursus te bekijkenBekijk de cursist


Kies voor het personen-icoon om de cursist te bekijken. Indien de cursist nog niet gecontroleerd en bevestigd is kun je dat hier alsnog wijzigen. 

Er wordt in het scherm van deze cursist ook expliciet aangegeven dat deze nog niet gecontroleerd is. Kies optioneel voor controleer en bevestig dat de cursist goed is (of niet).Bekijk eerst de cursist via deze button

Verwijder de aanvraag


Klik op de prullenbak om de aanvraag te annuleren. Van deze actie wordt een mail gestuurd indien dat bij de betreffende cursus is ingesteld.Snelle stappen

Stappenplan cursist & aanvraag goedkeuren:

 1. Controleer en bevestig de cursist. Klik hiervoor op 
 2. Accepteer de aanvraag door te klikken op accepteer
 3. Controleer emailadres en geef aan of je dit wil bevestigen en klik op accepteer


Stappenplan aanvraag afkeuren:

 1. Klik op prullenbak om de aanvraag af te keuren
 2. En bevestig deze stap.
 3. Als er een communicatietemplate is, zal diegene ook een mail ontvangen


Aanvragen / boekingen direct goedkeuren


 • Er bestaat de mogelijkheid om enkele (of alle) aanvragen/boekingen direct goed te keuren die binnenkomen via de API. Zelfs met enkele voorwaarden. Lees hiervoor dit artikel.
 • Er bestaat de mogelijkheid om aanvragen/boekingen direct goed te keuren die binnenkomen via de portalen. Lees hiervoor dit artikel.