Beschikbaar vanaf versie 2.41.2, zie ook releasekalender

Het is mogelijk dat er automatisch een certificaat wordt gemaakt als er een resultaat komt vanuit aNEwSpring middels een webhook


Voorwaarden:


  • Elearning is actief voor aNewSpring, zie ook hier
  • Er is tenminste één cursus(sjabloon) met tenminste één dagdeel waaraan E-learning is gekoppeld
  • Webhooks moet actief zijn
  • Er moet een certificaat zijn, zie ook hier


Hoe het werkt


Een cursus in Planaday is voorzien van tenminste één dagdeel met E-learning. Er wordt een cursist ingepland en geregistreerd voor E-learning bij aNewSpring.

Zodra de cursist de cursus voltooid zal het resultaat worden teruggestuurd middels een 'webhook'. Deze webhook is aanwezig in Planaday en zorgt ervoor dat er een certificaat wordt aangemaakt. Optioneel kan deze certificaat worden geplaatst in het portaal van de cursist en/of klant bij de cursist.


Werkwijze activeren


  1. Activeer aNewSpring, zie ook hier 
  2. Test deze connectie
  3. Ga naar 'Webhooks' via 'beheer > publieke pagina's, API...' en zet deze op 'ja'.
  4. Ga terug naar 'aNewSpring' via 'beheer > E-learning' en zet 'Webhook' daar ook op 'ja' (aan)
  5. Kies optioneel de andere instellingen zoals jij deze wil
    1. Accepteer: je accepteert webhooks vanuit aNewSpring als 'coursecompleted' is
    2. Certificaat genereren: geef aan of je een certificaat wil laten genereren
    3. Certificaat beschikbaar portalen: geef aan of deze ook meteen in de portalen beschikbaar moet zijn bij de betreffende cursist
    4. Geef je voorwaardes op


De webhook is actief!


Zodra bovenstaande actief is gezet kun je per cursus(sjabloon) de juiste certificaten kiezen. Zie volgende hoofdstuk.


De instellingen via beheerDe instellingen voor aNewSpring in het geval dat je de webhook wil gebruiken voor het verwerken van 'coursecompleted' als cursist is geslaagd.


Certificaat per cursus


Zodra bovenstaande ingesteld is, kun je per cursus(sjabloon) een certificaat kiezen.


Werkwijze


Bewerk een bestaande cursus(sjabloon) en kies hier bij 'certificaten' het juiste certificaat.


Certificaat E-learning is pas actief als de webhook volgende bovenstaande instructie actief is gemaakt.


Webhook


Als 'webhook' is ingesteld (ja), zie ook hierboven dan komt de url voor de webhook die aNewSpring kan gebruiken zichtbaar. Deze moet aNewSpring weten. Zie ook https://support.anewspring.com/nl/articles/70426-webhooks


Mail de url die hier zichtbaar is aan aNewSpringResultaten / webhook per cursist inzien vanuit ANewSpring


Bekijk bij de cursist zelf de notities om te zien welke resultaten er zijn gestuurd via de webhook. 


  • Ga naar cursist
  • Kies rechts voor 'notities'
  • Kies voor systeemnotities
  • Hier staan alle notities inclusief die van alle webhook-calls die zijn gedaan