Als een cursus e-learning bevat, dan kun je per cursus en cursist de resultaten bekijken en deze meteen vewerken.


Voorwaarden


Zie de voorwaarden om e-learning te koppelen op de algemene e-learning pagina, zie ook hier.

Let op: de resultaten worden hier per hoofdstuk (lees per partij) apart besproken.

Resultaten inzien


De resultaten kunnen eerst ingezien worden. Zie ook hier


Resultaten verwerken ELGN


De resultaten van e-learning kunnen worden verwerkt als een gevolgde opleiding binnen Planaday.


Werkwijze:


 • Kies of bekijk de cursus
 • Kies dagdeel waarin e-learning in zit
 • Klik op het groene vinkje
 • In het vervolgscherm kies je per cursist het resultaat. 
  • Als er geen resultaten zijn, dan wordt dit middels een 'badge' getoond
 • Klik optioneel op 'statistieken' om nogmaals per cursist de resultaten realtime op te halen en in te zien
 • Geef per cursist aan dat deze afgerond zijn (ja)
 • Klik op 'verwerken'


Bij de betreffende cursist zal nu bij 'gevolgd' een regel zijn toegevoegd.Afbeelding: klik op groene icoon om resultaat en presentie te verwerken voor gehele dagdeel met elearning


Afbeelding: verwerk het resultaat van elearning bij ELGN per cursist en geef een cijfer (resultaat)


Resultaten verwerken ANewSpring


De resultaten van e-learning kunnen worden verwerkt als een gevolgde opleiding binnen Planaday.


Werkwijze:


 • Kies of bekijk de cursus
 • Kies dagdeel waarin e-learning in zit
 • Klik op het groene vinkje
 • In het vervolgscherm kies je voor 'ja' bij afgerond (indien niet volledig afgerond wordt deze standaard op 'nee' gezet)
 • Klik optioneel op 'statistieken' om nogmaals per cursist de resultaten realtime op te halen en in te zien
 • Klik op 'verwerken'


Bij de betreffende cursist zal nu bij 'gevolgd' een regel zijn toegevoegd.


Afbeelding: klik op groene vink om presentie te verwerken en de resultaten te werken


Afbeelding: per cursist zet je afgerond op 'ja'.


Resultaten verwerken Traintool


De resultaten van e-learning kunnen enkel middels een webhook door Traintool naar Planaday worden gestuurd. Dit resultaat is een waarde tussen 0 en 1 met tussenstappen van 0.1 wat een percentage weergeeft van hoeveel de cursist heeft voltooid.


Let op: Indien je de resultaten ook wil tonen in een portaal, dan moet dit in Planaday zelf worden verwerkt door het dagdeel 'presentie verwerken' te gebruiken, zie ook verderop.


Activeren van webhook:


Webhook activeren


 • Ga naar 'beheer > instellingen > E-learrning > Traintool'
 • Kies voor 'actief = ja' onderaan
 • Geef de webhook url door aan Traintool


Resultaten verwerken


De resultaten van Traintool worden middels een webhook naar Planaday gestuurd. 


De resultaten van Traintool bij een cursist als je 'ingepland' hebt gekozen van die cursist.


Resultaten verwerken, tonen in portalen etc


Als je de resultaten zoals deze van Traintool komen wil verwerken (en je wil een resultaat tonen in de portalen), verwerk dan de presentie van dat dagdeel. 


Let op: Standaard wordt de waarde van Traintool overgenomen en is al ingevuld. De waarde 0.1 wordt dan 10% etc t/m 1 = 100%. 


 • Kies of bekijk de cursus
 • Kies dagdeel waarin e-learning in zit
 • Klik op het groene vinkje
 • In het vervolgscherm kies je per cursist het resultaat welke standaard al gevuld is als deze er is
 • Geef per cursist aan dat deze afgerond zijn (ja)
 • Klik op 'verwerken'


Bij de betreffende cursist zal nu bij 'gevolgd' een regel zijn toegevoegd.


Verwerk de presentie van één dagdeel en geef per cursist aan of deze afgerond is en wat het resultaat is


Resultaten / webhook per cursist inzien vanuit Traintool


Bekijk bij de cursist zelf de notities om te zien welke resultaten er zijn gestuurd via de webhook. 


 • Ga naar cursist
 • Kies rechts voor 'notities'
 • Kies voor systeemnotities
 • Hier staan alle notities inclusief die van alle webhook-calls die zijn gedaan