Business rules

 • Indien aan een cursus/dagdeel API attributen zijn gekoppeld

  • Is het NIET mogelijk om in 1 keer meerdere cursisten in te plannen via Planaday of de booking API

  • Zijn deze velden in te vullen via Planaday bij het inplannen van de cursist

  • Zijn deze mee te geven in de booking call van de publieke API zoals beschreven in de specificaties

 • Attributen kunnen gekoppeld zitten aan een globaal attribuut, kunnen NIET aangepast worden, wel zijn de volgende 2 opties beschikbaar:

  • Los koppelen van globaal attribuut

   • Aanpassen heeft dan geen invloed meer op het globale attribuut

   • Attribuut is niet opnieuw te koppelen

  • Aan te passen via het globale attribuut

   • Aanpassen via het globale attribuut heeft gevolgen voor alle cursussen/dagdelen waar dit attribuut aan gekoppeld zit

 • Globale attributen die gekoppeld zijn

  • Zijn NIET te verwijderen

  • Zullen bij aanpassen alle gekoppelde attributen OOK bijwerken

 • Het verwijderen van een cursist met attributen bij een cursus of dagdeel zal de ingevulde attributen OOK doen verwijderen!

  • Wanneer deze cursist opnieuw ingeschreven wenst te worden, zullen deze attributen bij het inschrijven van deze cursist dan ook opnieuw gekozen moeten worden

 • Een waarde in een attribuut kan ook een prijs zijn. Echter, deze heeft GEENĀ gevolgen voor de nog te maken facturen, factuurregels etc.