Het is mogelijk dat jouw cursisten (automatisch) worden uitgenodigd voor een herhaling. 


Voorwaarden

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan wil je volledig van deze functionaliteit gebruik willen maken:

  • Een cursist moet een E-mailadres hebben (in Planaday)
  • De cursussjablonen (en de ingeplande cursussen) moeten een herhaalschema bevatten
  • Er moet een communicatiesjabloon zijn (uitnodiging herhaling) (deze heeft GEEN bijlage)
  • Communicatiesjabloon (uitnodiging herhaling) moet gekoppeld worden aan de betreffende cursussen die ingepland zijn en aan de cursussjablonen
  • Er moet een gevolgde opleiding zijn of opleiding komen waarvoor de presentie wordt verwerkt
  • E-mailadres en telefoonnummer van eigen bedrijf moeten gevuld zijn om communicatiesjabloon goed te vullen met deze gegevens.


Werkwijze


Lees dit artikel over hoe je dit stap voor stap kunt in stellen


Zie ook