In principe levert Planaday geen support op de implementatie van de Publieke API.


Maar we zijn de beroerste niet, we gaan hier uit van een PHP implementatie.

Met het volgende voorbeeld kan je een overzicht opvragen van alle mogelijke cursussjablonen


mkdir pad_api
cd pad_api
composer install guzzle/guzzle
vim test.php


En paste dan de volgende code in de file. Vervang hierbij de $apiKey & $apiUrl met de juiste.


<?php
// Include Guzzle. If using Composer:
require 'vendor/autoload.php';

use GuzzleHttp\Pool;
use GuzzleHttp\Client;
use GuzzleHttp\Psr7\Request;

// vervang door juiste key
public $apiKey = ''; 

// vervang door juiste URL
public $apiUrl = 'https://local.api.planaday.net/v1/coursetemplate/list'; 

$client = new Client();

$request = new Request(
        "GET",
        $apiUrl,
        [
            "X-Api-Key" => $apiKey
        ],
        "");

$response = $client->send($request);
echo "Response HTTP : " . $response->getStatusCode() . PHP_EOL;
echo "Response : " . $response->getBody() . PHP_EOL;