Op alle gegevens is het Nederlands recht van toepassing. Hierdoor profiteer je van de strenge Europese wetgeving op het gebied van privacy. 


Je blijft altijd eigenaar van je gegevens. Deze worden niet met derden gedeeld.