Planaday hecht heel veel belang aan de Bescherming van jouw privacy. Bij het gebruik van deze site en in de Planaday producten wordt in een aantal gevallen om jouw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze services via de Planaday applicaties te kunnen bieden, bijvoorbeeld jouw e-mailadres of postadres.


Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy naleven. 


Binnen Planaday is een privacy beleid opgesteld zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij met uw gegevens omgaan. Dit beleid wordt in onze supportportal beschreven.