Inplannen

Zodra een cursist wordt ingepland waarbij tenminste 1 van de dagdelen code95 heeft, wordt gevraagd of die cursist ook voor code95 meedoet. 


Geef in het inplanscherm aan of deze cursist aan code95 moet meedoen. Deze vraag wordt overigens ook nog een keer gesteld bij het verwerken bij presentie (waarbij het antwoord wordt onthouden).

Presentie verwerken

Zodra de presentie wordt verwerkt, dan krijg je de keuze of code95 verwerkt moet worden. Als er wordt gekozen voor ja, dan worden deze bij betreffende cursist toegevoegd.