Handleiding vooor cursisten-. klanten en instructeurs portalen (4)

Deze handleiding is voor de cursistenportaal, klantenportaal en het instructeursportaal. Per portaal wordt zoveel mogelijk toegelicht. inclusief rollen & rechten met wat je wel en niet mag Dus voor eindgebruiikers, geen opleiders