Zodra een overeenkomst wordt beeindigd bewaren wij nog enkele (persoonlijke) gegevens voor een bepaalde periode.
De bewaartermijnen worden vermelden in de verwerkersovereenkomst (die wij samen hebben afgesloten) en worden afgesproken per overeenkomst.