Aan Planaday wordt voortdurend ontwikkeld door onze developers.


Aanpassingen (zogenaamde bugfixes) die nodig zijn om problemen in de functionaliteit op te lossen, zullen altijd zo snel mogelijk wordt uitgerold naar de omgevingen. Dit kan dus ook tijdens kantooruren zijn. Ons release proces zorgt ervoor dat jullie hier niks van merken.


Nieuwe functionaliteit waarvan wij vinden dat dat de applicatie verbeterd, versneld of uitbreidt, zullen we na uitgebreide testen zo snel mogelijk live zetten. Dit kan op elke dag buiten kantooruren (voor 9.00 of na 18.00)


Mochten er echt belangrijke aanpassingen (bijv grote nieuwe functionaliteiten) gedaan zijn, dan zullen we die aankondigen na livegang via onze nieuwsbrief.


Elke dinsdagavond hebben we een window gereserveerd (van 20.00 tot 23.00) voor onderhoud aan onze servers (bijv. besturingssysteem upgrades) en uitbreidingen aan onze hardware & netwerk. Hier zullen we niet altijd gebruik van maken.


Groot onderhoud door ons of onze hosting partij die niet in het standaard onderhoudswindow op dinsdag past of op een andere dag valt, kondigen we altijd ruim van te voren aan. Zo komt de stabiliteit en betrouwbaarheid niet in het gedrang.