Het maken van back-ups van uw gegevens door Planaday gebeurt volledig automatisch. 


Vanwege veiligheidsredenen kan Planaday geen back-ups aan u geven.